Stavební dozor

Stavební dozor šetří vaše peníze, čas a hlídá kvalitu stavby.

Co obnáší práce stavebního dozoru

Vítám Vás na mých stránkách. Zde se dozvíte vše, co je potřebné k výkonu stavebního dozoru. Mojí prací je zajišťovat technický dozor investora, což v podstatě znamená úsporu peněz investora a také záruku kvalitně provedených stavebních prací.

 

Stavbu rozdělujeme na přípravu a realizaci stavby.

 

Ve fázi přípravy stavební dozor zajišťuje koordinaci projektu s  projektanty, úřady a investorem. Posléze se provedou výběrová řízení jednotlivých dodavatelů, kontrola rozpočtů, sestavení harmonogramů jednotlivých profesí v souvislosti na jejich nástup na provádění prací na stavbě.

 

Ve fázi realizace stavební dozor, popř. investor předá staveniště, upozorní na sdruženou montáž z důvodu BOZP, dohlíží na kvalitu provedených prací, podepisuje stavební deníky, účastní se kontrolních dnů. Dále přebírá provedené práce jednotlivých dodavatelů, následně podepisuje předávací protokoly, které slouží jako podklad k fakturaci a vyžádá si poklady od jednotlivých firem pro kolaudační řízení.

 

Dozorování staveb provádím převážně v Brně a okolí.